1

2

3

4

5

 

Pytania powstające przed rozpoczęciem prowadzenia firmy

Niestety, ale nie jest to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Działalność gospodarcza nie prowadzi się sama i nie jest to proces, który zawsze przebiega łatwo i spokojnie i prowadzi do dużych zysków. Niejednokrotnie trzeba się mocno napracować, aby te zyski były. Niejednokrotnie koniecznym jest praca przez wiele godzin, poświęcanie ogromnych ilości własnego czasu, jak również brak gwarancji na wymierność nakładu pracy do uzyskanego sukcesu. Jeszcze zanim rozpocznie się prowadzenie własnej działalności gospodarczej, powinno się sobie samemu odpowiedzieć na szereg, bardzo istotnych pytań, na przykład, czy aby na pewno prowadzenie firmy jest właściwym marzeniem? Czy lokalny rynek ma zapotrzebowanie na produkt, którym ma dysponować firma? Czy nie lepiej pozostać na etacie u kogoś, niż być samemu sobie szefem? Czy jest już konkretny pomysł na biznes? Czy są ku temu środki i nakłady finansowe? Czy lokalny rynek jest bogaty w sprzyjających kontrahentów? Jaką formę rozliczenia firma będzie prowadziła, czy będzie to księga przychodów i rozchodów, czy raczej ryczałt? Czy zostać podatnikiem VAT? Jak rozreklamować firmę i jej produkty? Czy zatrudniać pracowników? Czy starać się o dotacje? To tylko niektóre z przykładowych pytań, na które odpowiedź koniecznym jest znaleźć, jeszcze przed startem.

Od czego trzeba zacząć, aby założyć firmę?

Firma nie będzie istniała bez kwestii formalnych. Od tego trzeba zacząć, kiedy posiada się już pomysł i drogi, którymi będzie się podążało w historii o własnej firmie. W pierwszej kolejności powinno się odwiedzić Urząd Miasta właściwy dla danego miejsca prowadzenia działalności, aby ją zarejestrować. Bardzo ważnym są PKD, które będą istniały we wpisie do ewidencji działalności gospodarczych, które będą wpisane w rejestrze. Można je przejrzeć wcześniej, PKD jest zbiorem określeń, które pozwalają stwierdzić, jaki będzie rodzaj wykonywanej działalności. Są one bardzo istotne, ponieważ później w kwestii wystawiania faktur, pozycje na nich muszą się zgadzać z rodzajem wykonywanej działalności. Nie pisana zasada jest taka, że lepiej jest wpisać większą ilość PKD, niż później tracić czas i pieniądze na dopisanie konkretnego punktu, ponieważ to właśnie się z tym wiąże. Kiedy otrzyma się już wpis, koniecznym jest również wizyta w Urzędzie Skarbowym i Głównym Urzędzie Statystycznym, aby tam zgłosić powstałą nową działalność gospodarczą. W Urzędzie Skarbowym koniecznym jest zdeklarowanie, z której formy rozliczenia podatnik będzie korzystał, a także czy zamierza prowadzić rozliczenia VAT. Należy pamiętać również o zgłoszeniu działalności gospodarczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i składkach.

Cenny pracownik przepisem na sukces całej firmy

Wielu pracodawców o tym zapomina, ale zatrudnieni pracownicy są źródłem ich utrzymania. Owszem, znalezienie naprawdę dobrego pracownika może graniczyć z cudem, w wielu przypadkach czasów aktualnych, jednakże kiedy się go już znajdzie, powinno się go zatrzymać za wszelką cenę. W dzisiejszych czasach wielu pracodawców zachowuje się tak, jakby z wielką łaską płacili wynagrodzenie swoim pracownikom, a powinno być odwrotnie. To pracownik powoduje, że firma ma zyski, to dzięki niemu właśnie i jego pracy firma może utrzymać się na rynku. To dzięki pracownikowi obroty, które ma firma wzrastają, bo to on wykonał swoją pracę rzetelnie, dobrze i w terminie. W wielu przypadkach, jedyne co, taki pracownik usłyszy to obelgi i fakt, że trzeba mu zapłacić pensję. Przecież nikt za darmo nie będzie pracował, a to, że składki na utrzymanie pracownika są tak wysokie, to nie jest jego wina. Pracodawcy w dzisiejszych czasach bardzo często zapominają o tym, że im więcej pracy pracownik przerobi, tym większe zyski będzie miała cała firma. A odpowiednia motywacja pracowników również może zdziałać cuda, kiedy na przykład, można otrzymać premię za wyrobienie czegoś ponad normę, na pewno wiele osób się tego podejmie. Każdy, nowy przedsiębiorca powinien pamiętać, że to pracownik jest jego skarbem, a nie odwrotnie.

Marzenia, które założenie własnej firmy może spełnić

Nie jest powiedziane, że założenie własnej firmy musi wynikać ze swoistego przymusu. Wiele osób już od dzieciństwa o tym marzy i dokładnie wie, czym się zamierza zajmować w przyszłości. Prowadzenie własnej firmy jak najbardziej może być spełnieniem marzeń z tego kierunku, jednakże nie od razu stanie się wszystko. Każdy musi sobie zdawać sprawę, iż do spełnienia jego marzeń o posiadaniu przedsiębiorstwa, które przynosi zyski, jest proces, który do tego zaprowadzi lub nie, w zależności od nakładu pracy szefa i jego pracowników. Przedsiębiorstwo może być małe i duże. Może to nie być jednoosobowa działalność gospodarcza, ale spółka, która działa na skalę globalną. Wszystko jest do zrobienia, ale to wszystko wymaga gruntownego przemyślenia i bardzo poważnego podejścia do tematu. Firmy bankrutują, o tym też należy pamiętać i pomyśleć, w jaki sposób temu zapobiec, bo nie taka sytuacja byłaby spełnieniem marzeń o własnej firmie. Na rynku można się utrzymać, tylko potrzebne jest do tego odpowiednie nastawienie, odpowiedni nakład pracy swojej i innych ludzi, dobrze przemyślanie kierunki i kapitał, bo to też jest ważne. Wielokrotnie trzeba w coś zainwestować, zarówno czas, jak i pieniądze, żeby zwróciło się dwukrotnie. Przepisów na sukces jest wiele, trzeba tylko odnaleźć ten własny i za nim podążać.

Zakładanie własnej działalności gospodarczej

Owszem, w gestii ustawy o niższych składach dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla młodych przedsiębiorców na rynku było również założenie, iż powstanie więcej samo zatrudnienia dla osób bezrobotnych. Jednakże nikt nie przypuszczał, że dotychczasowi pracodawcy, zatrudniający swoich pracowników na umowę o pracę, znajdą w tej ustawie coś dla siebie. Kiedy tylko możliwość ta powstała, masowo zaczęły także powstawać nowe firmy, z reguły jednoosobowe, które zostały założone tylko dlatego, że nakazał tak dotychczasowy pracodawca. Okazało się bowiem, że opłaty na miesięczne składki z tytułu umowy o pracę były dwukrotnie wyższe, niż opłaty składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku nowych przedsiębiorców. W związku z tym, że każdy szukał oszczędności, zaczęto stosować procedery, w których umowy o pracę zostawały rozwiązane, a powstawało dużo nowych działalności gospodarczych, gdzie za ZUS dla dotychczasowego pracownika płacił dotychczasowy pracodawca i wszystko było zgodnie z prawem, tylko po niższych kosztach. W związku z tym, można stwierdzić, iż ustawa po części spełniła swoje zadanie i umożliwiła nowym przedsiębiorcom rozwój z mniejszymi kosztami własnymi, ale analogicznie powstało także dużo zależności, z tytułu których, niektórzy stracili na swoich składkach emerytalnych.

Czy prowadzenie własnej firmy jest dobrym pomysłem?

Wszystko zależy od indywidualnego przypadku i predyspozycji osoby, która myśli o tym, aby biznes założyć i jakie ma cele, w związku z tym. Jeżeli posiada ona dobry pomysł i przemyślane różne posunięcia, jak najbardziej powinna realizować swoje zamierzenia. Gdy osoba, chcąca mieć własną firmę, posiada w sobie dużo energii i motywacji zorientowanej na sukces i doskonale wie i czuje się dobrze w nadzorowaniu innych ludzi, swoich potencjalnych pracowników, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko powinno być dobrze przemyślane. Po pierwsze konkretny plan, a nawet biznes plan. Warto jest podejść do tematu poważnie i stworzyć sobie własny tak, jakby miał on być przedstawiony komisji, która będzie go sprawdzała. Wszystko zależy także od rynku, na którym firma będzie działała, czy jest na nim zapotrzebowanie na produkt, który z danego nowego przedsiębiorstwa będzie wychodził. Jeszcze przed podjęciem konkretnej decyzji należy uczciwie postawić sobie pewne pytania i bardzo szczerze na nie odpowiedzieć, ponieważ tylko tą metodą można rozważyć wszystkie za i przeciw, by podjąć dobrą, uczciwą decyzję. Prowadzenie firmy to bardzo poważna sprawa i nie można się decydować na założenie działalności gospodarczej, bo pracodawca tak chce, bo ZUS jest niższy.

Samozatrudnienie sposobem na bezrobocie w Urzędach Pracy

Kiedy rząd uchwalał ustawę, miała ona na celu nie tylko pomóc osobom, które mają pomysł na własny biznes, ale również społeczeństwu, które nie ma pracy. Zamiast tworzyć nowe miejsca pracy, umożliwił przedsiębiorcom stworzenie firm, czyli pomoc nadeszła od podstaw. W Urzędach Pracy zaczęto wielokrotnie promować samo zatrudnienie, które było łatwiejsze, niż znalezienie dla nich nowych miejsc pracy. Oczywiście, powstały specjalistyczne szkolenia, które pomagały bezrobotnym, niezorientowanym w temacie na dokładne go poznanie, krok po kroku. Zamiast szukać miejsc pracy dla swoich bezrobotnych, Urzędy Pracy promowały samo zatrudnienie i stworzenie nowych, potencjalnych miejsc pracy dla innych. Dla nowych przedsiębiorców nie tylko powstały ulgi w opłacaniu składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale również możliwych było do uzyskania wiele dotacji, na rozwój mikroprzędsiębiorstwa. Płynęły one nie tylko z tytułu Urzędów Pracy, ale także z Unii Europejskiej, ponieważ ta również jest szeroko zainteresowana rozwojem młodych przedsiębiorców, a z tego tytułu nowych miejsc pracy i automatycznego spadku bezrobocia. Jedynym kryterium bezzwrotności konkretnej dotacji jest czasami konieczność utrzymania się na rynku przez konkretny okres czasu, określony dokładnie odnośnie danego dofinansowania.

Zasady dla nowych przedsiębiorców

Nowa ustawa dokładnie określała warunki, na których nowy przedsiębiorca może przystąpić do obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z przywilejów tych może skorzystać każda osoba, która w swoim życiu dotychczas nie posiadała nigdy własnej działalności gospodarczej. Taką możliwość mają również osoby, które działalność gospodarczą prowadziły nie wcześniej, niż pięć lat wstecz. Składka na ZUS jest znacznie obniżona, jednakże fakt ten może trwać jedynie przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności, później wzrasta już do normalnych rozmiarów. W świetle prawa, te pierwsze dwa lata to swoisty bufor, dzięki któremu każdy przedsiębiorca ma aktualnie szansę na spróbowanie swoich sił na rynku. Tak potocznie się mówi, że jeżeli nowa firma jest w stanie utrzymać się na rynku przez co najmniej dwa lata i nie zbankrutować, to możliwe jest jej przetrwanie na o wiele więcej lat. Zależność ta sprawdza się w wielu sytuacjach, co nie zmienia faktu, że po tych dwóch latach składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dosyć sporo wzrasta, w porównaniu z tym, co było na początku. Inna sprawa, że opłata na składkę ZUS jest także dobrą motywacją do pracy nad zwiększeniem zarobków, nie tylko na wydatki i opłaty, ale również na własne, śmiałe potrzeby.

Powody rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

Kilka lat temu w rządzie polskim przeszła ustawa, która miała pomóc zaistnieć młodym przedsiębiorcom na krajowych rynkach. W związku z tym, iż opłaty ZUS były zbyt drogie, aby świeżo powstałe firmy na rynku mogły się utrzymać, zarabiając nie tylko na jego składki, ale też trochę na własne utrzymanie, składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób, które po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą, znacznie obniżono. Oczywiście nie na zawsze, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych trochę by na tym ucierpiał, tylko na jakieś dwa lata. Od momentu wejścia w ustawy w życie działalności gospodarcze zaczęły się mnożyć, jak grzyby po deszczu, co spowodowało wzrost konkurencji w wielu branżach. Wyglądało to mniej więcej tak, że przed wejściem w życie tejże ustawy, miesięczna składka ZUS dla każdego przedsiębiorcy wynosiła około 800 złotych, natomiast po wejściu ustawy zmalała ona do około 200 złotych miesięcznie, dla każdego przedsiębiorcy, który po raz pierwszy w życiu ma własną firmę. Zaczęli to wykorzystywać niektórzy pracodawcy, nakazując swoim pracownikom założenie działalności, ponieważ w ten sposób opłacanie składek ZUS było bardziej opłacalne, niż w przypadku typowej umowy o pracę. Wystarczyło podpisać umowę o współpracy i można było nawet korzystnie rozliczać się fakturami.

Chęć prowadzenia własnej firmy

W wielu wypadkach zależność ta polega na tym, że dana osoba próbuje pracować u niezależnego pracodawcy, ale w żaden sposób nie potrafi się podporządkować. Trudność sprawia mu współpraca z innymi ludźmi, a także uległość względem kierownika lub jeszcze wyższych przełożonych. Dana osoba zaczyna się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, a kiedy pewnego dnia zostaje wyznaczona na chwilowe zastępstwo za osobę zarządzającą daną grupą osób, okazuje się, że dopiero w tej roli czuje się jak ryba w wodzie. Kiedy dana osoba odkrywa, że na kierowniczym stanowisku czuje się doskonale, bo wie, co powinno być zrobione, nagle odkrywa jakie powinny zajść w firmie procedury, aby osiągnąć zamierzony sukces, nagle wie, jak pokierować ludźmi i kto, i co, i jak powinno być zrobione, i dana osoba czuje się jak w siódmym niebie, na właściwym miejscu, i we właściwym czasie. Dana osoba odkrywa w swoim charakterze zdolności przywódcze i postanawia, że już nie będzie pracowała dla innych, bo może być szefem sama dla siebie i przy okazji dla własnych pracowników, bo w takiej roli spełnia się najlepiej. W tym miejscu powstają marzenia, czasami nawet konkretny plan ich realizacji, oczywiście zorientowany na osiągnięcie sukcesu, ale ten plan trzeba jeszcze wcielić w życie, natomiast z tym bywa już różnie i zagadkowo.