1

2

3

4

5

 

Pozyskania kolejnych gwiazdek

Pragnąc rozpocząć działalność hotelową trzeba posiadać odpowiedni budynek lokalizacyjny nasz biznes. To pierwszy krok do prowadzenia tego typu działalności. Po odpowiednim przygotowaniu bazy noclegowej możemy starać się o określenie jakości naszego hotelu poprzez pozyskanie odpowiedniej ilości gwiazdek. Za ich nadawanie odpowiadają wyznaczeni kontrolerzy. Sprawdzają oni jakość całego budynku hotelowego, jego czystość oraz jakość każdego pokoju przeznaczonego na pobyt gości. Wszystko to stanowi o ilości gwiazdek. Najłatwiej uzyskać trzy gwiazdki i jest to pierwszy krok w naszych poczynaniach hotelowych. Trzy gwiazdki oznaczają poprawność w zakresie wyposażenia oraz odpowiedni stan porządkowy hotelu. Nie wszystkie meble muszą tutaj być doskonale dopasowane i nie musimy posiadać rozbudowanego zaplecza hotelowego. Ilość gwiazdek pozwoli nam odpowiednio dopasować ceny noclegu w naszym obiekcie do wartości rynkowej. W miarę prowadzenia działalności możemy starać się o kolejne gwiazdki dla naszej działalności. Inwestując w nasz biznes możemy kolejno pozyskiwać następne oznaczenia gwiazdkowe. Rozbudowując bazę noclegową oraz udoskonalając wyposażenie hotelu, możemy starać się o czwartą gwiazdkę. Gwiazdki są drogą rozwoju naszej placówki. Rozpoczynając działalność gospodarczą, w tym zakresie, powinniśmy przewidzieć drogę uzyskania kolejnych oznaczeń.

Wymagania bhp

Jednostki hotelowe to nie tylko obiekty budowlane przeznaczone na pobyt gości. W ramach prowadzenia tego typu działalności gospodarczej musimy liczyć się z koniecznością zatrudnienia odpowiedniego personelu. Każde zatrudnienie pracownika wymaga spełnienia szeregu norm w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków służbowych. Rozpoczynając działalność w zakresie prowadzenia hotelu musimy się liczyć z wizytą kontrolera bhp oraz sanepidu. Sprawdzeniu podlegać będą poszczególne pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia biurowe obiektu. Wszystkie te pokoje wymagają posiadania odpowiednich rozmiarów powierzchniowych, w których możliwe jest przebywanie określonej liczby pracowników. Ponadto, każdy pokój musi być odpowiednio wyposażony. Wiadomo, że wyposażenie biurowe oraz wszelkiego rodzaju sprzęty biurowe zabierają sporą ilość miejsca pomieszczenia. Nie mogą one jednak utrudniać poruszania się pomiędzy biurkami oraz gabinetami pracowniczymi. Inspektor sanepidu zwróci szczególną uwagę na wyposażenie kuchenne naszego hotelu oraz pomieszczenia socjalne. Muszą one zostać wyposażone w specjalistyczny sprzęt do przygotowywania posiłków oraz niezbędne urządzenia do czyszczenia naczyń. Wszyscy pracownicy takich pomieszczeń muszą przejść wyznaczone badania lekarskie.

Minimalny czas prowadzenia firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej nie warunkuje jeszcze dostępu do oferowanych produktów gospodarczych dla firm. Mowa tutaj, przede wszystkim, o różnorodnych kredytach, czy leasingach przyznawanych na różnorodne cele firmowe. Trzeba bowiem, oprócz spełnienie określonych warunków formalnych, posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w określonym okresie czasu. Najczęściej jest to czas 6 miesięcy. Wymóg ten wprowadzony został w większości banków w kraju. Oczywiście, znajdziemy instytucje, które zdecydują się na przyznanie nam określonego wsparcia finansowego bez zachowania wymienionego terminu. Niemniej jednak kredyt ten cechować się będzie wysokimi stopami procentowymi, które znacznie podwyższą koszty przyznania danego kredytu. Wiele jednostek bankowych wprowadziło możliwość starania się o przyznanie kredytu w krótszym okresie trwania działalności gospodarczej. W związku z powyższym warto przeczekać wyznaczony czas, aby w pełni skorzystać z oferty produktowej banku.

Inwestycje w naszej firmie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga niejednokrotnie, różnorodnych inwestycji. Nie są one podejmowane na samym początku działań gospodarczych, lecz w miarę rozwoju firmy stanowią konieczny wręcz element funkcjonowania gospodarczego. Najważniejszymi inwestycjami firmowymi są zakupy lokali użytkowych albo wybudowanie siedziby naszego przedsiębiorstwa. W miarę rozwoju wielu przedsiębiorców zastanawia się nad takimi rozwiązaniami. Posiadanie własnej siedziby jest niezbędne w celu pozyskania większego grona klientów. Możemy wynajmować określone lokale biurowe, aczkolwiek koszty takiego postępowania są porównywalne do rat kredytowych za zakup bądź budowę własnego biura. Warto zatem rozważyć ewentualność wejścia w posiadanie wybranych obiektów użytkowych. Własny lokal stanowić będzie również własność firmy, a więc wpiszemy go do ewidencji zasobów przedsiębiorstwa. Z uwagi na wysoką wartość materialną zdecydowanie pomoże to w jakimkolwiek staraniu o kredyt, czy wsparcie finansowe naszej firmy. Majątek, który zabezpiecza spłacenie kredytu jest pozytywnie oceniany przez instytucje bankowe. Działaniami inwestycyjnymi w firmie jest także wymiana wyposażenia biurowego albo zakup nowych środków transportu. Wszystkie te zabiegi, których celem jest modernizacja przedsiębiorstwa traktowane są jako inwestycje oraz są niezbędne na różnych etapach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rozliczenie podatkowe firmy kontrolowane przez bank

Rozpoczynając, ale także prowadząc działalność gospodarczą musimy pamiętać, że wszelkie nasze wnioski o skorzystanie z ofert kredytowych będą wymagały przedstawienia określonych zaświadczeń o niezaleganiu podatkowym. Oznacza to, że konieczne jest terminowe regulowanie należności podatkowych aby możliwe było staranie się o przyznanie wsparcia finansowego naszego przedsiębiorstwa. Owo zaświadczenie wystawiane jest na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez przedsiębiorcę. Dotyczy to zarówno podatku od towarów i usług VAT, jak również kwot podatku dochodowego. Wystawiane dokumenty zawierają dane na konkretny dzień wniosku, aczkolwiek operują zestawieniem za cały rok rozliczeniowy. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków stanowią jeden z podstawowych warunków złożenia wniosku kredytowego. Nie ma wręcz instytucji bankowej, która pomijałaby dane dokumenty. Na ich podstawie, między innymi, ocenia się wiarygodność danego klienta instytucjonalnego. Jeśli zatem zamierzamy skorzystać z wybranej oferty kredytu firmowego, warto od początku terminowo regulować zobowiązania podatkowe. Nieterminowe regulowanie należności podatkowych skutkować może zatem nie tylko karami finansowymi ze strony urzędów skarbowych, ale także odmową kredytu we wszystkich oddziałach bankowych na terenie kraju.

ZUS a przyznanie kredytu firmowego

Rozpoczynając działalność gospodarczą trzeba pamiętać o odpowiednim i terminowym rozliczaniu się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od liczby posiadanych ubezpieczonych obowiązują nas dwa terminy płatności. W przypadku samodzielnego prowadzenia działalności musimy opłacić składki do 10tego każdego miesiąca. W przypadku zatrudniania pracowników mamy czas do 15tego każdego miesiąca. Istotne jest tutaj również określenie rodzaju składek do zapłacenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i będące również zatrudnione w ramach umowy o pracę muszą odprowadzać jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, a nie wszystkie elementy składkowe. W ten sposób koszty prowadzenia działalności ulegają znacznemu zmniejszeniu. Warto się zatem zastanowić nad taki rozwiązaniem przynajmniej pierwszym okresie prowadzenia prac. Terminowe rozliczanie składek ubezpieczeniowych wywiera wpływ na wszelkie starania o przyznanie kredytów firmowych oraz ewentualny udział w postępowaniach przetargowych. Trzeba bowiem posiadać dokument potwierdzający niezaleganie w opłacaniu składek. Bez owego dokumentu wszelkie nasze wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie. Ważne jest zatem pamiętanie o terminach narzuconych przez urząd oraz nie unikanie płatności określonych kwot ubezpieczeniowych, gdyż to może negatywnie odbić się w późniejszym etapie prowadzenia działań gospodarczych.

Leasing formą kredytowania zakupów firmowych

Szczególną formą udzielenia wsparcia finansowego jest leasing. Najczęściej korzystamy z leasingu w przypadku zakupu samochodów oraz wszelkich maszyn gospodarczych. Owe konstrukcje cechują się zdecydowanie wysokim kosztami zakupu, a więc nie stać nas najczęściej na jednorazowe wyłożenie danych środków finansowych. Oferty leasingu pozwalają rozłożyć koszty zakupu danego pojazdu na 3 albo 5 lat. W ten sposób będziemy mogli korzystać z danego środka trwałego, a opłaty za jego zakup ponosić będziemy w dogodnych dla nas ratach leasingu. Po zakończeniu spłacania rat możemy wykupić posiadany pojazd albo też zwrócić go leasingodawcy i nabyć nowy produkt. Warto pamiętać, że forma leasingu dopuszczalna jest nie tylko w procesie nabywania samochodów firmowych albo maszyn. W leasing możemy wziąć dokładnie wszystko. Ni ma ograniczeń przepisowych w odniesieniu do produktów, jakie mogą zostać zakupione w ramach kredytu leasingowego. Jedynym zatem ograniczeniem będzie decyzja banku o przyznaniu nam wsparcia finansowego na określony cel. Nie zawsze bowiem instytucje finansowe decydują się na sfinansowanie, w ramach leasingu, różnorodnych sprzętów biurowych oraz wyposażenia. Powód takiego postępowania jest bardzo prosty. Samochody oraz różnorodne maszyny są produktami łatwo zbywalnymi, czego nie można powiedzieć o wszelkim wyposażeniu biura, czy sprzęcie komputerowym.

Skąd wziąć pieniądze na start

Dysponują pomysłem na założenie własnej firmy często borykamy się z problemem braku odpowiednich środków finansowych na rozpoczęcie naszych działań. Mamy wtedy możliwość skorzystania z oferowanych rodzajów dofinansowania proponowanych przez różnorodne instytucje finansowe, czyli banki. Niemniej jednak przyznawanie takich świadczeń jest stosunkowo ograniczone i wielu przedsiębiorców nie kwalifikuje się do tego typu kredytów. Pozostaje wtedy jeszcze zwrócenie się do instytucji wspierających samozatrudnienie, jak inkubatory przedsiębiorczości, czy inne zrzeszenia przedsiębiorców danego regionu. W swym działaniu pomagają oni także początkującym firmom w zaistnieniu na rynku gospodarczym. Przyznane środki finansowe mają charakter zwrotny, aczkolwiek owe płatności są rozłożone w czasie oraz odłożone na późniejsze terminy. Możemy zatem swobodnie rozpocząć naszą działalność, a rozpocząć spłacanie pożyczki po otrzymanie własnych dochodów firmowych. Wiele osób chwali sobie korzystanie z takich rozwiązań gospodarczych. Równie dobrym pomysłem na pozyskanie niezbędnych środków będzie pomoc rodziny oraz znajomych. W ten sposób nie będziemy obciążeni konkretnymi wysokościami rat pożyczki, ani też żadnymi procentami dodatkowymi za jej udzielenie. Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej warto rozeznać się z możliwościach uzyskania takiej pomocy finansowej od najbliższych.

Finansowe formy wsparcia przedsiębiorców

Wiele osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą boryka się z problemem znalezienie środków finansowych na ten cel. Mimo posiadania dobrego pomysłu na biznes nie są one w stanie sfinansować niezbędnych zakupów, czy wszelkich spraw związanych z zarejestrowaniem działalności. Takie zjawisko znacznie ogranicza grupę rozpoczynającą działania biznesowe na własną rękę. Obecnie istnieje jednak szereg możliwości starania się o uzyskanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach propozycji odnajdziemy pomoc bankową, ale także wsparcie finansowe realizowane poza instytucjami bankowymi. Najbardziej popularne stało się korzystanie z różnorodnych dofinansowań oferowanych w ramach środków unijnych. Takie rodzaje pomocy finansowej przeznaczone są dla wszystkich pragnących pracować w ramach samozatrudnienia. Za uzyskane środki mamy możliwość zakupić wszelkie, niezbędne do pracy artykuły oraz wyposażenie. Możemy także opłacić prowadzone działania inwestycyjne. Ważnym aspektem korzystania z dofinansowania unijnego jest brak konieczności zwracania przyznanych środków. To istotny czynnik warunkujący zainteresowanie ową formą pomocy gospodarczej. Różnorodne kredyty na rozpoczęcie działalności muszą być spłacane w określonych ratach już od początku ich przyznania.

Kredyt w rachunku bieżącym firmy

Zakładając własną firmę musimy się liczyć z koniecznością posiadania określonych zasobów gotówkowych niezbędnych podczas rejestrowania oraz zaopatrywania naszego przedsiębiorstwa. Każdy samozatrudniony musi nabyć niezbędne, w procesie prowadzenia działań gospodarczych, artykuły. Gotówka wydaje się zatem koniecznym elementem w pierwszych etapach zakładania firmy. Niektóre banki oferują swoim klientom różnorodne kredyty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Związane są one, przede wszystkim, z otwarcie rachunku firmowego w danej placówce bankowej. Proponując owe wsparcie instytucje finansowe pragną pozyskać nowych klientów instytucjonalnych dla swoich rozwiązań finansowych. Jednym z ciekawych propozycji wsparcia gotówkowego jest właśnie kredyt w rachunku bieżącym. Jego przeznaczenie cechuje się całkowitą dowolnością. Za otrzymane środki możemy zatem zakupić niezbędny sprzęt biurowy, nabyć artykuły biurowe, czy bhp, ale także sfinansować niezbędne oprogramowania komputerowe. Bank nie będzie rozliczał nas z przeznaczenia kredytu. Takie rozwiązanie nie należy jednak do częstych zjawisk. Wiele banków odmawia udzielenia wsparcia nowym firmom. Nie stanowią one poważnego klienta, gdyż nie mogą wykazać się dochodowym okresem działalności gospodarczej, a więc nie można ocenić rokowań co do zasadności oraz szans rozwoju danej firmy na rynku.