1

2

3

4

5

 

Koszty i wydatki firmy

Wszystkie firmy ponoszą z tytułu swojej działalności szereg wydatków. Są to wydatki nie tylko związane z samą produkcją oraz oferowanymi usługami. Koszty funkcjonowania firmy, to także wydatki na podstawowe rzeczy jakie muszą być zagwarantowane dla wszystkich pracowników. Koszty te to przede wszystkim wydatki na światło, wodę oraz gaz, a więc podstawowe media. Koszty prowadzenia firmy to w dalszej kolejności wynagrodzenia dla pracowników. Wynagrodzenia i ich wysokość to podstawowe wydatki każdej firmy. Każdy pracownik musi otrzymywać wynagrodzenie, gdyż za pracę należy się zapłata. Wynagrodzenie zależy od firmy, im firma bogatsza tym pracownicy zazwyczaj zarabiają większe pieniądze. Koszty prowadzenia firmy to także koszty wytwarzania różnych towarów. Firmy produkujące towary mają wydatki na zakup i modernizację maszyn służących do wytwarzania oferowanych towarów. Takie firmy muszą również płacić dostawcom swoich surowców, z których mogą być wytwarzane sprzedawane rzeczy. Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma wydatkami, dochodzi do tego obowiązek płacenia podatków od wypracowywanych dochodów. Podatki są dużymi kosztami, dlatego firmy starają się w różny sposób od nich uciekać. Firmy stale wydatkują pieniądze na różne rzeczy, gdyż muszą dokonywać inwestycji, po to by przetrwać na rynku i się rozwijać.

Pomieszczenia biurowe w firmie

W przedsiębiorstwach wyodrębnione są zazwyczaj określone działy. Firmy zależnie od rodzaju wykonywanych usług i produkcji towarów, posiadają pomieszczenia produkcyjne oraz biurowe. W pomieszczeniach biurowych swoją pracę wykonują wszystkie te osoby, które dbają o dokumentację przedsiębiorstwa. Takie osoby pracują przy wykorzystaniu programów komputerowych. Dlatego w pomieszczeniach biurowych muszą znajdować się komputery, podłączone do sieci internetowej. Oprócz komputerów, w pomieszczeniach biurowych muszą być też biurka oraz krzesła, na których pracownicy mogą siedzieć oraz pracować. Typowe pomieszczenia biurowe mają na wyposażeniu także szafy, w których trzymane są różnego rodzaju dok enty przedsiębiorstwa. Sprzętami używanymi w takich pomieszczeniach, są oprócz komputerów także drukarki oraz skanery. W biurach różnych firm, każdego dnia drukuje i skanuje się wiele stron dokumentów, co wiąże się z koniecznością zakupu odpowiedniej ilości papieru do tych urządzeń. W pomieszczeniach biurowych pracuje zarząd oraz wszystkie najważniejsze osoby w przedsiębiorstwie, w tym księgowe. Pomieszczenia biurowe firmy znajdują się w odrębnym budynku, zwanym biurowcem. W biurowcach zgromadzeni są wszyscy pracownicy biurowi. Praca biurowa jest pracą przy komputerze oraz przy papierach i dokumentach.

Prowadzenie firmy ze wspólnikami

Tworząc przedsiębiorstwo, jedną podstawowych kwestii jest ustalenie ile osób początkowo ma brać udział w pracach tego przedsiębiorstwa. Jest to sprawa zasadnicza, gdyż im większa liczba wspólników biorących udział w biznesie, tym więcej zysków trzeba dzielić między ich wszystkich. Zyskami nikt nie lubi się dzielić, dlatego jest to sprawa o fundamentalnym znaczeniu. Jednak każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że o ile n początku poradzi sobie sam, o tyle w późniejszej fazie działania firmy, będzie potrzebował wsparcia w różnych dziedzinach. W miarę jak przedsiębiorstwo się rozrasta, potrzebna jest wiedza z różnych dziedzin. Jedna osoba nie jest w stanie poradzić sobie wszystkim. Właściciel przedsiębiorstwa zazwyczaj nie zna się na wszystkich aspektach jej prowadzenia, nie każdy zna obowiązujące przepisy prawa, a jest to konieczne do utrzymania firmy na rynku. Wspólnicy potrafią zdjąć ciężar odpowiedzialności i rozkładają wykonywane zadania między sobą. Wówczas w firmie można stworzyć stosowne działy, zajmujące się odrębnymi sprawami. Oddzielny dział finansowy, odrębnie dział marketingu oraz zaopatrzenia. Wszystkie te działy muszą odpowiednio działać i muszą się nimi zajmować kompetentne osoby, posiadające fachową wiedzę na dany temat i orientujące się w aktualnych regulacjach prawnych. Każda firma musi działać zgodnie z przepisami prawa.

Siedziba nowej firmy

Wszystkie funkcjonujące przedsiębiorstwa posiadają swoją siedzibę. Siedziba firmy to jej centrum, miejsce gdzie wszystkie interesy danego przedsiębiorstwa są załatwiane. W siedzibie firmy przebywają najważniejsze osoby w firmie, sprawujące najwyższe funkcje. Dlatego osoby starające się o założenie swojej firmy, muszą przede wszystkim posiadać lokal użytkowy, który będzie pełnił rolę siedziby firmy. Taki lokal musi spełniać szereg norm prawnych, przede wszystkim sanitarnych. Ważne jest by taki lokal miał odpowiednią powierzchnię, gdyż prowadzenie firmy wymaga posiadania dużej ilości miejsca na załatwianie wszystkich spraw. Każda poważna firma ma swoje działy, w których dokonuje się konkretnych prac. Pracownicy nie mogą pracować w jednym pomieszczeniu, każdy dział musi mieć swoją wydzieloną przestrzeń. Siedziba firmy to jej główne miejsce, ale firmy mogą posiadać też swoje filie. Filie to oddziały firmy. Siedziba firmy powinna być położona w dobrym miejscu, gdyż atrakcyjna lokalizacja przyciąga klientów oraz reklamodawców, a ci śą głównymi źródłami dochodów przedsiębiorstwa. Siedziba atrakcyjna lokalizacyjnie, to miejsce położone blisko ważnych ośrodków miejskich oraz instytucji. Dobra lokalizacja to taka, wokoło której tętni życie i zawsze znajduje się duża ilość ludzi, gdyż ludzie są dla firmy najważniejsi.

Firmy świadczące przewóz osób

Jednym z popularnych usług świadczonych przez przedsiębiorców, jest przewożenie osób na różne dystanse. Ludzie przemieszczają się każdego dnia z miejsca na miejsce, gdyż muszą to robić. Ludzie podróżują w różnym celu. Jedno chcą zwiedzić świat, a inni podróżują do pracy, szkół i w innych sprawach. Część osób podróżuje własnymi środkami lokomocji, lecz nie wszystkich ludzi stać jest na zakup swojego pojazdu mechanicznego zwanego samochodem. Osoby, które nie posiadają samochodu albo nie mają prawa jazdy uprawniającego d prowadzenia samochodów, korzystają z firm świadczących usługi transportowe. Takie firmy posiadają własną flotę transportową, składającą się z wieli pojazdów o identycznym profilu i wyglądzie. Firmy transportowe zatrudniają zawodowych kierowców, którzy mają doświadczenie w przewożeniu ludzi. Takie firmy można podzielić na kilka rodzajów. Są przedsiębiorstwa transportowe, które przewożą ludzi pomiędzy miastami. Innym rodzajem firm transportowych są firmy, które świadczą usługi przewozowe na trasach międzynarodowych. Takie firmy muszą posiadać szczególnie wykwalifikowany personel. Firmy transportowe muszą mieć samochody spełniające kryteria bezpieczeństwa. Pojazdy używane przez takie firmy muszą być sprawne technicznie, gdyż jest to bardzo odpowiedzialna praca, a ludzie chcą być bezpieczni.

Kredyty bankowe na rozpoczęcie firmy

Starając się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, właściciele zakładanych przedsiębiorstw często pobierają różnego rodzaju kredyty. Takie kredyty można zdobywać z różnych źródeł. Najczęściej źródłem pozyskiwania kredytów są banki. Banki udzielają kredytów na rozpoczęcie działalności po uprzednim przedstawieniu gwarancji. Zasady przyznawania takich kredytów określone są oddzielnie dla każdego banku, jednak nie każdy może starać się o przyznanie takiego kredyty. Przedsiębiorcy starający się o kredyt bankowy muszą też pamiętać o tym, że banki pobierają od zaciągniętych kredytów wysokie odsetki. Dlatego decydując się na kredyt bankowy, należy bardzo dokładnie przeanalizować opłacalność wzięcia takiego kredytu i spróbować rozważyć inne możliwe opcje. Z bankiem nie można też żaden sposób negocjować w przypadku niepowodzenia. Dlatego też jeśli chce się wziąć kredyt z banku na rozkręcenie swojej firmy, to należy być przekonanym o jej sukcesie i mieć realne podstawy by sądzić, że firma będzie w szybkim czasie przynosiła zyski. Banki nie udzielają kredytów osobom, które nie przedstawią gwarancji spłaty takich kredytów, a więc osobom które mają niskie zarobki. Kredyty należy spłacać, a banki muszą z nich osiągać zyski finansowe. Kredyty bankowe często doprowadzają firmy do bankructwa.

Pieniądze na otwarcie firmy

Aby móc założyć własna firmę, potrzebne są do tego pieniądze. Pieniądze są najważniejszym elementem na rynku kapitałowym, gdyż za pieniądze można nabywać towary i dokonywać inwestycji. Każda zakładana firma ma w założeniu przynosić dochody w postaci pieniędzy, lecz aby tak się stało należy posiadać cierpliwość, gdyż nie od razu firma przynosi zyski. Założenie firmy pochłania wiele kosztów. Przede wszystkim należy posiadać teren pod swoje przedsiębiorstwo. Teren pod przedsiębiorstwo musi być odpowiednio zlokalizowany oraz nie może to być mała działka. Każda firma musi mieć swoją siedzibę, a ta siedziba musi być odpowiednio urządzona. Wszystko to kosztuje wiele pieniędzy. Dlatego początkujący przedsiębiorcy na ogół rozkręcając własną firmę starają się o kredyty, które pozwalają zapoczątkować działanie firmy oraz dokonać koniecznych zakupów oraz inwestycji. Takie kredyty można uzyskać w różny sposób. W Polsce można starać się o państwowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, po uprzednim przedstawieniu biznesplanu. Takie dotacje można również uzyskiwać od Unii Europejskiej, także przedstawiając swój plan biznesowy. Zasady przyznawania takich dotacji są bardzo szczegółowe i należy spełnić w tym celu różne kryteria. Dotacje z Unii Europejskiej przyznawane są raz w roku i nie każdy może je dostać.

Firmy oraz księgowość

Jako, że firmy muszą generować zyski finansowe, konieczne jest doglądanie i pilnowanie prawidłowości wszystkich transakcji dokonywanych przez firmę. Wszystkimi płatnościami w firmie zajmuje się księgowy. Księgowy to osoba, która ma wiedzę z zakresu rachunkowości oraz księgowości. Taka osoba posiada też wiedzę na temat ekonomi. Niezbędne jest również posiadanie przez taką osobę wiadomości prawnych, gdyż wszystkie operacje finansowe dokonywane przez przedsiębiorstwo muszą odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem, muszą być legalne. Księgowy w przedsiębiorstwie dokonuje wszelkich operacji finansowych – ewidencjonuje przychody, księguje dochody, przelewa wynagrodzenia na konta pracowników. Księgowy w firmie to jedna z najważniejszych osób, gdyż taka osoba dba o zaplecze prawne dla prowadzonych przez firmę interesów. Księgowość to jeden z najważniejszych działów w każdym przedsiębiorstwie, gdyż zadaniem księgowości jest pilnowanie obrotów firmy, a więc czy wypracowuje ona zyski czy też z finansami jest gorzej. Księgowi mają stały wgląd w finanse przedsiębiorstwa i dokonują analizy inwestycyjnej dokonywanych przez firmę transakcji. Księgowi opiniują inwestycje i dają właścicielom odpowiedź jak zachowywać się na rynku, czy dokonywać kolejnych inwestycji czy może lepiej coś sprzedać i oszczędzać pieniądze.

Firma produkująca żywność

Jedzenie dla każdego człowieka jest bardzo ważną rzeczą. Ludzie muszą spożywać pokarmy, gdyż bez nich nie jest możliwe życie. Pokarmy spożywane przez człowieka muszą być produkowane. Ludzie obecnie nie polują na zwierzynę tak jak w czasach prehistorycznych. Ludzie potrafią przygotować sobie posiłki samemu, lecz do tego muszą posiadać odpowiednie składniki. Dlatego istnieje bardzo dużą liczba przedsiębiorstwo zajmujących się produkcją żywności. Założenie i prowadzenie takiego przedsiębiorstwa wiąże się z duża odpowiedzialnością, gdyż sprzedając pokarmy ludziom należy dbać o ich dobrą jakość. Pokarmy spożywane przez ludzi muszą być bezpieczne, po to by nie dochodziło do zatruć pokarmowych. Dlatego prowadząc firmę zajmującą się produkcją żywności należy być przygotowanym na wiele różnego rodzaju kontroli, sprawdzających sprzedawaną żywność pod kątem obowiązujących norm i regulacji prawnych. Prowadzenie firmy produkującej żywność, to produkowanie żywności zdrowej i czystej, gdyż żywność spożywają też dzieci, a dzieci są bardzo narażone na różnego rodzaju nieprawidłowości żywieniowe. Firmy produkujące żywność posiadają duże hale produkcyjne oraz własne uprawy, z których uzyskują sprzedawane towary. Własne uprawy pozwalają zmniejszać koszty zaopatrzenia, co jest bardzo istotne dla finansów firmy.