Archive for Lipiec, 2013

Zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie

Pracownicy najbardziej pragną umowy o pracę na czas nieokreślony. Taka umowa gwarantuje im stałą pracę, pracownicy nie muszą się zatem obawiać utraty pracy z dnia na dzień. Taka umowa o pracę gwarantuje również pracownikom stałe zarobki, gdyż w Polsce obowiązuje płaca minimalna, które w przypadku takiej umowy nie może wynosić mniej. Umowa o pracę na czas nieokreślony nie jest jednak najczęściej wybieraną umową przez pracodawców. Jest to z ich punktu widzenia umowa niekorzystna, zwłaszcza w świetle obecnych uregulowań prawnych. Od takiej umowy trzeba za pracownika odprowadzać wszystkie możliwe składki, a więc składki na ubezpieczenia, składki emerytalne oraz inne świadczenia obowiązkowe. Dlatego pracodawcy, ku niezadowoleniu pracowników, decydują się najczęściej na oferowanie pracy w ramach umowy zlecenie. Jest to bardzo niekorzystna umowa dla pracowników, gdyż od takiej umowy pracodawca nie odprowadza najważniejszych składek. Taka umowa nie liczy się pracownikowi do stażu pracy. Pracując na umowę zlecenie pracownikowi nie przysługuje także prawo do urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownikom nie stawi się w danym dniu do pracy, to po prostu za ten dzień nie dostanie wynagrodzenia. Pracodawcy obecnie nagminnie wykorzystują te umowy, gdyż dla nich wiążą się one ze zmniejszonymi kosztami utrzymania pracownika.

Zatrudnianie pracowników a umowy

Decydując się na zatrudnienie pracownik lub kilku takich osób do swojej firmy, trzeba określić w oparciu o jaki rodzaj umowy takie osoby mają pracować. Podstawowym i najbardziej pożądanym na rynku pracy rodzajem umowy, jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Z punktu widzenia pracowników jest to umowa najbardziej korzystna, gdyż dzięki niej pracownicy posiadają wszelkie uprawnienia pracownicze przewidziane przepisami prawa pracy, a pracodawca nie może zwolnić takiego pracownika z dnia na dzień, bez wypowiedzenia, chyba że pracownik rażąco naruszył swoje obowiązki, na przykład stawił się do pracy od wpływem alkoholu. W takich sytuacjach pracodawca może zwolnić taką osobę bez okresu wypowiedzenia, dyscyplinarnie. Jest to bardzo niekorzystne dla pracownika, dlatego czasami pracownicy idą na ugodę i zwalniają się w takich sytuacjach sami, choć zależy to od pracodawcy czy na coś takiego wyrazi zgodę. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest jednak w Polsce nieco mniej korzystna dla pracodawców. Pracodawcy muszą od takich umów odprowadzać szereg składek na ubezpieczenia, dlatego na takie umowy decydują się bogate firmy, które stać na opłacanie wszystkich składek swoich pracowników. Część pracowników w firmach musi być jednak zawsze zatrudniona w oparciu o umowy stałe, zwłaszcza gdy są to ważne stanowiska.

Nieuczciwa konkurencja na rynku

Konkurencja na każdym rynku handlowym jest potrzebna, gdyż pozwala eliminować nieuczciwych i nierzetelnych przedsiębiorców. Konkurencja między firmami powoduje także uniknięcie sytuacji, w której jedna firma domontuje całkowicie na rynku, a wiec jest monopolistą. Konkurencja między firmami powinna być jednak zdrowa i opierać się na uczciwych zasadach. W Polsce obowiązują zasady uczciwej konkurencji, które zamieszczone są w odpowiednich aktach prawnych obecnie funkcjonujących. W aktach tych zamieszczone są przykłady nieuczciwych działań, jakich przedsiębiorcy nie powinni stosować. Przedsiębiorcom przede wszystkim nie wolno oczerniać innych firm w swoich reklamach, gdyż jest to nieuczciwa konkurencja. Przedsiębiorcom nie wolno oszukiwać na temat swoich produktów oraz produktów konkurencji, gdyż grożą za to stosowne kary. Nieuczciwa konkurencja polega także na niszczeniu dobrego imienia innej firmy, poprzez podkopywanie jej wizerunku nieprawdziwymi informacjami. Nieuczciwa konkurencja polega także na nieustannym nasyłaniu różnego rodzaju kontroli n inne firmy, co m utrudnić jej działanie. Nieuczciwa konkurencja to także sztuczne obniżanie cen, po to by pozbyć się rynkowego rywala. Nie wolno obniżać cen poniżej ich normalnego poziomu, jest to tak zwany dumping i także grożą za takie praktyki kary.

Reklamowani się przez przedsiębiorców

Każda firma musi docierać do jak największego grona klientów aby sprzedawać oferowane przez siebie usługi. To docieranie do klientów odbywa się na różne sposoby. Bardzo ważnym, elementem każdego przedsiębiorstwa jest sprawny marketing. Współcześni przedsiębiorcy reklamują się przede wszystkim za pomocą środków masowego przekazu. Oglądając telewizję widzowie nieustannie bombardowani są reklamami. Reklama telewizyjna jest najpopularniejszym sposobem docierania do klientów, gdyż telewizja wciąż jest najpopularniejszym środkiem masowego przekazu. Powoli wypierana jest przez sieć internetową, lecz internet jeszcze telewizji nie zastąpił i w ciągu najbliższych lat na pewno to nie nastąpi. Reklama telewizyjna przedsiębiorstw polega na emitowaniu krótkich filmów, prezentujących oferowane przez dane przedsiębiorstwo produkty. Reklamy przedsiębiorstw zawierają bardzo chwytliwe i sprytne hasła reklamowe, mające skłonić potencjalnych klientów do zainteresowania się kupnem produktów właśnie tej firmy a nie innej. Muszą być zatem pokazywane najważniejsze zalety danego produktu, a takie reklamy telewizyjne muszą być bardzo zwięzłe. Często bogate przedsiębiorstwa angażują znane osoby, cieszące się szacunkiem i autorytetem, po to by zachwalały produkty i w ten sposób przyciągały klientów do zakupów tych produktów.

Jakość oferowanych usług

Odniesienie sukcesu wraz ze swoją firmą zależy od wielu różnych czynników. Bardzo ważna jest lokalizacja oraz odpowiedni marketing. Najistotniejsze jest jednak co innego, a mianowicie samo wykonywanie usług. Firma podejmująca się wykonywani określonych zadań, powinna swoje obowiązki wykonywać pod każdym względem rzetelnie i profesjonalnie. Dobre wykonywanie usług, bez wad i oszukiwania klientów, powoduje budowanie zaufania wśród klientów. Na rynku klienci są najważniejsi. Specjaliści od ekonomii podkreślają często jest ważniejszy jest jeden niezadowolony klient niż stu zadowolonych. Jeden niezadowolony klient poinformuje inne osoby o nierzetelności świadczonych usług, a takie wiadomości szybko się po świecie roznoszą. Zła opinia dla firmy to najgorsze co może ją spotkać, gdyż skutkuje rezygnacją klienta z wybrania usług tej firmy, na rzecz konkurencyjnej. Dlatego jakość oferowanych usług przez daną firmę ma kluczowe znaczenie dla jej finansowego sukcesu. Klienci mający dobrą opinię o firmie skorzystają z jej usług sweet wówczas, gdyż ta firma ma swoją siedzibę w sporej odległości, gdyż będą wiedzieli, że jest to opłacalne. Renoma jest bardzo istotna i nie da się jej kupić za pieniądze. Należ y o nią dbać, gdyż bardzo łatwo jest ją utracić, a konsekwencje są dla firmy bardzo niekorzystne.

Początki w zakładaniu przedsiębiorstwa

Ludzie często są niezadowoleni ze swojej dotychczasowej pracy i dlatego decydują się wówczas rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Początki są zawsze trudne i wymagają podjęcia wielu ważnych decyzji. Założenie firmy to proces, który zajmuje sporą ilość czasu, zwłaszcza w Polsce, gdzie istnienie wiele wymogów formalnych, które należy spełnić aby móc prowadzić własną działalność gospodarczą. Pierwszą rzeczą jaką robią początkujący przedsiębiorcy jest ustalenie rodzaju branży, w której ma się podjąć działanie. Jest to najistotniejsza część planu, gdyż wymaga gruntownej analizy rynku i poznania luk w tym rynku. Sukces w prowadzeniu firmy polega na stworzeniu przedsiębiorstwa unikatowego, takiego które świadczy dane usługi jako jedyne na pewnym terenie. Trafienie w lukę na rynku to kluczowa sprawa, gdyż klienci potrzebujący danych usług będą korzystać z usług danej firmy powodu braku konkurencji na rynku. Inną ważną rzeczą jest posiadanie konkretnego planu rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Nie można działać na szybko i bez przygotowania, trzeba mieć plany awaryjne, na wypadek sytuacji kryzysowych i nieprzewidzianych. Prowadzenie firmy nieustannie dostarcza różnego rodzaju niespodzianek, dlatego należy być na nie gotowym. Dobry biznes plan obejmuje kilka najbliższych lat, a także zawiera szczegóły inwestycyjne.

Firmy oferujące usługi

Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na kilka podstawowych sposobów. Przede wszystkim może ono polegać na sprzedawaniu towarów w swoich sklepach. Innym rodzajem jest oferowanie usług do wykonania w zamian za pieniądze. Są to dwa najpopularniejsze sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy oferujące wykonywanie określonych usług, proponują je osobom, które nie mają możliwości wykonać ich samemu. Firmy budowlane proponują wybudowanie domu, gdyż osoby fizyczne same nie są zazwyczaj w stanie postawić swojego domu. Jest to kosztowne oraz wymaga posiadania stosownych umiejętności, a nie każdy jest urodzonym murarzem. Dlatego firmy oferujące wykonanie usług są bardzo rozchwytywane na rynku. Takie firmy mają określone stawki finansowe za swoje usług. Stawski te zależą od rodzaju wykonywanych prac oraz od fachowości danej firmy. Prowadzenie firmy wykonującej dane usługi, wymaga posiadania wykwalifikowanej ekipy. Taka ekipa pracowników musi posiadać odpowiednie umiejętności, które pozwalają na wykonywanie świadczonych usług. Na rynku funkcjonuje wiele firm usługowych, konkurencja jest duża, zatem w przypadku oferowania niskiej jakości usług, klienci wybiorą ekipę, która ma lepszą opinie i pracuje bardziej profesjonalnie. Rynek jest bezlitosny i szybko odrzuca firmy, które pracują nierzetelnie i próbują w nieuczciwy sposób się wzbogacić kosztem klientów.

Prowadzenie lokalu serwującego pizzę

Na rynku funkcjonuje wiele lokali gastronomicznych. Obecnie świat jest bardzo otwarty na przyjmowanie nowych kultur, tak więc w różnych zakątkach świata można spożywać posiłki pochodzące z innych regionów. Jednym z takich posiłków jest pizza. Pizza jest jednym z najpopularniejszych dań na świecie. Pizza pochodzi z Włoch. Lecz obecnie można ją zjeść w każdym kraju, gdyż wszędzie funkcjonują lokale serwujące ten posiłek. Prowadzenie lokalu serwującego pizzę to odpowiedzialna praca. Przede wszystkim właściciel takiego lokalu powinien ustalić jaki rodzaj pizzy będzie chciał serwować. Oryginalna włoska pizza jest zastrzeżonym towarem regionalnym i do jej wykonywania potrzebne jest spełnienie szeregu warunków. Przede wszystkim do sporządzania oryginalnej włoskiej pizzy konieczne jest posiadanie pieca opalanego drewnem, gdyż tylko w takim piecu można pizzę włoską przyrządzać. Kolejnym elementem są składniki, które muszą pochodzić z określonych części Włoch, gdzie są wytwarzane. Pieczenie sprzedawanie takiej pizzy jest drogie, dlatego właściciele takich lokali decydują się w większości przypadków na serwowanie niezastrzeżonych rodzajów pizzy. Na takich pizzach mogą się znajdować składniki inne niż oryginalnie, nie ma też konieczności opalania placka w piecu na drewno, mogą to być zwykłe piecyki.

Szkolenia pracowników w firmach

Pracownicy zatrudnieni w firmach zazwyczaj posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich obowiązków. Inaczej jest z nowymi pracownikami. Nowo przyjęte osoby muszą zostać wdrożone do pracy, muszą im zostać przedstawione obowiązki. Nowym osobom w przedsiębiorstwie należy wyjaśnić czym będą się zajmować oraz jakie trudności są związane z wykonywaniem pracy, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywania swoich obowiązków. W tym celu organizuje się szkolenia dla pracowników. Szkolenia dla nowych osób to przede wszystkim zapoznanie nowych pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Oprócz tych zasad, informuje się także pracowników o zachowaniach jakie powinni podjąć w razie nieprzewidzianych sytuacji. Szkolenie pracownika do pracy polega na pokazaniu temu pracownikowi w dokładny i jasny sposób, jak powinien swoje zadania wykonywać. Szkoląca osoba powinna być precyzyjna oraz cierpliwa i jasno powinna przekazać nowej osobie wszystkie istotne informacje. Każdy pracownik musi mieć także czas na nauczenie się swoich zadań i przyswojenie sobie potrzebnej wiedzy. Nikt nie przychodzi do pracy od razu wszystko umiejąc, dlatego należy być cierpliwym. Szkolenia odbywają się nie tylko dla nowych pracowników, ale też i dla pracujących w danej firmie nieco dłużej.

Zatrudnianie pracowników do firmy

Na rynku występuje wiele różnych firm, w której pracuje określona liczba ludzi. Nie wszystkie firmy posiadają tą samą liczb pracowników, jest ona zależna od potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz od jego możliwości finansowych. Są firmy, w której działa tylko właściciel, gdyż dobrze sobie radzi. Takich firm jest jednak mało, domontują przedsiębiorstwa, w których pracuje przynajmniej kilka osób. Nie ze wszystkimi sprawami właściciel jest sobie dać radę samemu, niekiedy potrzebuje pomocy wspólników. Zatrudnianie pracowników do firmy odbywa się na zasadzie rekrutacji. Rekrutacja pracowników to proces pozyskiwania nowych osób do pracy, które mają wykonywać określone umową obowiązki. Taka rekrutacja polega w pierwszej kolejności na umieszczeniu ogłoszenia w różnych środkach masowego przekazu. Ogłoszenie ma informować o poszukiwaniu pracowników do pracy, w takim ogłoszeniu musi się znaleźć także informacja o stanowisku, miejscu wykonywania pracy oraz o wynagrodzeniu za pracę. W ogłoszeniu musi być także podany telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej. Po umieszczeniu ogłoszenia pracodawcy czekają na zgłoszenia. Pod zgłoszeniu się chętnych osób następuje zasadniczy etap selekcji pracowników. Z pośród zgłoszonych kandydatów wybiera się jedną bądź kilka osób, które najbardziej odpowiadają.